Wie energiezuinig bouwt, krijgt tot 100% korting

Wie een energiezuinige woning bouwt, kan vanaf volgend jaar rekenen op een korting tot 50 en zelfs 100 procent op de onroerende voorheffing. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van ministers Freya Van den Bossche en Philippe Muyters.

Wie een woning bouwt die energiezuiniger is dan de geldende norm, kan sinds het aanslagjaar 2009 rekenen op een korting van 20 of 40 % op de onroerende voorheffing voor een periode van 10 jaar.Wel is de energienorm sindsdien aangescherpt en wordt die de komende jaren verstrengd. De Vlaamse regering wil dat nu compenseren met hogere kortingen op de onroerende voorheffing. Wie beter doet dan de norm, krijgt een korting van 50%. Wie veel beter doet, krijgt een korting voor de volle 100% op de onroerende voorheffing. "Een zuinige woning levert een levenslange korting op de energiefactuur op. Dat moedigen we aan met premies voor energiezuinige nieuwbouw en nu dus ook met een hogere korting op de onroerende voorheffing. Zo helpen we gezinnen om energiezuinig te bouwen", zegt minister van Wonen Van den Bossche.  

De premie zal slechts gedurende vijf jaar toegekend worden, maar levert volgens de bevoegde minister toch meer op. De huidige kortingen over 10 jaar bedragen gemiddeld 191 en 382 euro per jaar - goed voor totalen van 1910 en 3820 euro. De nieuwe kortingen zouden 5 jaar lang een gemiddelde van 477 en 955 euro per jaar opleveren, wat de totalen op 2385 en 4775 euro brengt - tot bijna 1000 euro meer dus. De nieuwe regeling geldt voor bouwaanvragen die worden ingediend vanaf  1 januari 2013. "Door de hogere tegemoetkomingen voor meer energiezuinig bouwen, helpen we om de vaak moeilijke eerste jaren te overbruggen en stimuleren we voorlopers. Door deze eenvoudig en doelmatige regelgeving, schakelen we de Vlaamse fiscaliteit in bij het vlaamse energiebeleid", aldus minister van FinanciĆ«n Muyters.