Wat verandert er in 2014?

Alle gebouwen waarvoor een bouwaanvraag of melding wordt ingediend en die verwarmd of gekoeld worden ten behoeve van mensen moeten sinds 2006 voldoen aan de eisen op vlak van energieprestatie en het binnenklimaat. In 2010 werd de Europese richtlijn goedgekeurd die de lidstaten verplicht om nieuwe gebouwen Bijna Energie Neutraal te gaan bouwen en dit uiterlijk tegen 2021. Om deze doelstellingen te kunnen behalen is een aangepaste en strengere EPB-regelgeving onontbeerlijk.
 

In het artikel via volgende link vinden jullie een beknopte opsomming van de verschillende wijzigingen binnen de EPB-regelgeving die van kracht worden vanaf 1 januari 2014. Naast de aangescherpte EPB-eisen, wordt ook de indeling van de gebouwen vereenvoudigd. Daarnaast lanceert het VEA een nieuwe software en gebeurden er enkele aanpassingen aan de rekenmethode

http://www.meeroverepb.be/pages/kdb.php?id=266

 

Nieuwe EPB-eis voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2014

Minimumaandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw & strengere EPB-eisen vanaf 2014

Voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor en school in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. De nieuwe verplichting wordt opgelegd door de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG) en is geïntegreerd in de energieprestatieregelgeving (EPB). De verplichting is ook van toepassing op alle werkzaamheden waarvoor een E-peil-eis geldt, bijvoorbeeld een ingrijpende verbouwing. Voor kantoren en scholen van publieke organisaties geldt de verplichting al voor werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2013.
Daarnaast wordt vanaf 2014 ook de E-peil-eis strenger. Nieuwe, herbouwde en ingrijpend verbouwde gebouwen mogen vanaf dan maximaal E60 behalen, in plaats van E70 nu. Vanaf 2014 worden ook de isolatie-eisen voor de verschillende constructiedelen, zoals buitenmuren, daken, vensters, vloeren … aangescherpt.

 

Meer info kan u vinden via volgende link: http://www.meeroverepb.be/pages/nieuws-detail.php?id=1986

Wervingsfolder Mijn Huis Mijn Architect 2013

Wervingsfolder Mijn Huis Mijn Architect 2013

Wervingsfolder Mijn Huis Mijn Architect 2013

Artikel Nieuwsblad 14/04/2013

Hierbij willen wij de link delen voor het artikel van de architectenwoning die vorig weekend te zien was in het Nieuwsblad. Lees artikel

 

Reportage Tendens Wonen op 9 februari

Zaterdag 9 februari is er op wtv een reportage te zien van het architectbureau in Tendens Wonen. Nadien is de reportage te bekijken op de website van wtv via volgende link: http://www.focus-wtv.tv/tendens-wonen

Als voorsmaakje kan u hieronder reeds de inleiding van de reportage vinden:

"Charline Oosterlinck renoveerde een art-deco woning. Deze werd uitgebreid met een staalstructuur waarin alle bouwelementen naakt gelaten zijn. Door middel van splitslevels creëerde ze een leuk spel van inkijken en ruimtelijkheid tussen beide volumes.
Een mix van minimalisme en typische kenmerken uit de jaren dertig op een hedendaagse manier herinterpreteert."

 

 

Artikel Krant van West-Vlaanderen

Artikel Krant van West-Vlaanderen

Artikel krant van West-Vlaanderen vrijdag 28 september 2012

Artikel Streekkrant

Artikel Streekkrant

Artikel streekkrant, Special wonen van 7 oktober 2012

Wie energiezuinig bouwt, krijgt tot 100% korting

Wie een energiezuinige woning bouwt, kan vanaf volgend jaar rekenen op een korting tot 50 en zelfs 100 procent op de onroerende voorheffing. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van ministers Freya Van den Bossche en Philippe Muyters.

Wie een woning bouwt die energiezuiniger is dan de geldende norm, kan sinds het aanslagjaar 2009 rekenen op een korting van 20 of 40 % op de onroerende voorheffing voor een periode van 10 jaar.Wel is de energienorm sindsdien aangescherpt en wordt die de komende jaren verstrengd. De Vlaamse regering wil dat nu compenseren met hogere kortingen op de onroerende voorheffing. Wie beter doet dan de norm, krijgt een korting van 50%. Wie veel beter doet, krijgt een korting voor de volle 100% op de onroerende voorheffing. "Een zuinige woning levert een levenslange korting op de energiefactuur op. Dat moedigen we aan met premies voor energiezuinige nieuwbouw en nu dus ook met een hogere korting op de onroerende voorheffing. Zo helpen we gezinnen om energiezuinig te bouwen", zegt minister van Wonen Van den Bossche.  

De premie zal slechts gedurende vijf jaar toegekend worden, maar levert volgens de bevoegde minister toch meer op. De huidige kortingen over 10 jaar bedragen gemiddeld 191 en 382 euro per jaar - goed voor totalen van 1910 en 3820 euro. De nieuwe kortingen zouden 5 jaar lang een gemiddelde van 477 en 955 euro per jaar opleveren, wat de totalen op 2385 en 4775 euro brengt - tot bijna 1000 euro meer dus. De nieuwe regeling geldt voor bouwaanvragen die worden ingediend vanaf  1 januari 2013. "Door de hogere tegemoetkomingen voor meer energiezuinig bouwen, helpen we om de vaak moeilijke eerste jaren te overbruggen en stimuleren we voorlopers. Door deze eenvoudig en doelmatige regelgeving, schakelen we de Vlaamse fiscaliteit in bij het vlaamse energiebeleid", aldus minister van Financiën Muyters.  

Openhuizenweekend Mijn Huis Mijn Architect was groot succes

Met 28.500 belangstellenden was de 13e editie van het openhuizenweekend ’Mijn Huis Mijn Architect’ opnieuw een schot in de roos. Met een 300-tal bezoekers kon ook ons kantoor spreken van een groot succes.

Op 29 en 30 september kon u, dankzij het initiatief van de Orde van Architecten - Vlaamse Raad, weer overal in Vlaanderen en Brussel terecht voor het openhuizenweekend Mijn Huis Mijn Architect - hét evenement waarbij de architect in de kijker gezet wordt.

Over heel Vlaanderen en Brussel stelden 170 bouwheren hun deur open voor mensen op zoek naar woon- en bouwinspiratie. Renovatie of nieuwbouw, in de stad of in het groen, van passief rijwoning tot gerestaureerde vierkantshoeve: Mijn Huis Mijn Architect nodigde u uit om een ‘inspiratieroute’ op maat samen te stellen.

De focus dit jaar lag op renovatie, compact bouwen en duurzaamheid. Bovendien waren er dit jaar ook enkele nieuwigheden, zoals de inspiratieroutes en de mobiele applicatie.

De E(nergie) P(restatie) B(innenklimaat)- verslaggever

Zoals in alle Europese landen moet iedere bouwer en verbouwer sinds 2006 ook in Vlaanderen aandacht schenken aan energiebesparende maatregelen. Sinds 1 januari 2006 is in Vlaanderen namelijk een EPB-decreet van kracht dat deze maatregelen vastlegt. Dit decreet verplicht de bouwheer onder andere tot het aanstellen van een EPB-verslaggever die een EPB-aangifte moet opmaken.

De EPB-aangifte is de berekening en de bewijsvoering of de woning al dan niet voldoet aan de gestelde energetische eisen. De aangifte gebeurt online door de verslaggever. Dit resulteert in het energieprestatiecertificaat dat de energetische kwaliteiten van de nieuwe woning aangeeft. Hierdoor kunnen nieuwe woningen op hun energiezuinigheid met elkaar vergeleken worden en kunnen meer gunstige gebouwen een hogere waarde en eventueel fiscale of andere voordelen genieten.

Uw architect kan, mits een afzonderlijke vergoeding, eventueel zelf de taak van EPB-verslaggever op zich nemen.

De aanstelling van de verslaggever moet in principe ten laatste acht dagen voor de start van de werkzaamheden gebeuren. Op dat ogenblik moet de verslaggever nl. de startverklaring indienen. Aan te raden is dat de verslaggever al een tijd vroeger wordt aangesteld zodat hij al in de fase van het ontwerp een berekening van de woning op het vlak van EPB kan maken.

De verslaggever reikt samen met de aangifte van de EPB het energieprestatiecertificaat uit voor de woning. Ook over deze materie verstrekt uw architect u op het juiste moment alle noodzakelijke of nuttige informatie

Op de website http://www.meeroverepb.be kan u meer informatie vinden over de energieprestatieregelgeving, ook wel eens EPB-regelgeving genoemd.