Wat verandert er in 2014?

Alle gebouwen waarvoor een bouwaanvraag of melding wordt ingediend en die verwarmd of gekoeld worden ten behoeve van mensen moeten sinds 2006 voldoen aan de eisen op vlak van energieprestatie en het binnenklimaat. In 2010 werd de Europese richtlijn goedgekeurd die de lidstaten verplicht om nieuwe gebouwen Bijna Energie Neutraal te gaan bouwen en dit uiterlijk tegen 2021. Om deze doelstellingen te kunnen behalen is een aangepaste en strengere EPB-regelgeving onontbeerlijk.
 

In het artikel via volgende link vinden jullie een beknopte opsomming van de verschillende wijzigingen binnen de EPB-regelgeving die van kracht worden vanaf 1 januari 2014. Naast de aangescherpte EPB-eisen, wordt ook de indeling van de gebouwen vereenvoudigd. Daarnaast lanceert het VEA een nieuwe software en gebeurden er enkele aanpassingen aan de rekenmethode

http://www.meeroverepb.be/pages/kdb.php?id=266