Nieuwe EPB-eis voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2014

Minimumaandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw & strengere EPB-eisen vanaf 2014

Voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor en school in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. De nieuwe verplichting wordt opgelegd door de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG) en is geïntegreerd in de energieprestatieregelgeving (EPB). De verplichting is ook van toepassing op alle werkzaamheden waarvoor een E-peil-eis geldt, bijvoorbeeld een ingrijpende verbouwing. Voor kantoren en scholen van publieke organisaties geldt de verplichting al voor werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2013.
Daarnaast wordt vanaf 2014 ook de E-peil-eis strenger. Nieuwe, herbouwde en ingrijpend verbouwde gebouwen mogen vanaf dan maximaal E60 behalen, in plaats van E70 nu. Vanaf 2014 worden ook de isolatie-eisen voor de verschillende constructiedelen, zoals buitenmuren, daken, vensters, vloeren … aangescherpt.

 

Meer info kan u vinden via volgende link: http://www.meeroverepb.be/pages/nieuws-detail.php?id=1986